I tako zapocela je borba ja 1 napadm.
Aktiviram sharingan
#card1366
Nakon toga napadam te ovim oruzijem
#card340
Sada opet ide moj napad

#card1