Dom Hatake Kowaija. Mala kućica u kojoj živi sam jer ne može da prijušti više.Spolja izgleda staro,neočuvano kao da tu niko ne živi.Polomljeni crepovi i naprsli prozori daju osećaj hladnoće.Sa puta se može videti jedna sveća koja gori.