Stvaram stit iznad sebe #card34 koji me zastitio od zagarantovanog
#card28
#card27 posto ima terenu ima izvor vode napad je od 500 dmg
I pored sebe #card37
500+200=700dmg