Sumpworks 0fd08d0573675e6752de1fbacc40b647

Podzemlje Keona je mračno i mistično mesto. Dobar deo gradjana ne zna za tajne podzemne tunele, a i da su čuli za njih, ne bi ih uspeli locirati. Služe za brži prolaz kroz grad i uglavnom mogu da ga koriste Elder+ rank i ljudi u njegovoj pratnji.