Stari dvorac koji je 
smešten na kraju sela. 
Ogromomna građevina koja 
je građena u klasičnom stilu. 
Kupole ovog ovog 
dvorca su građene od najfinijeg mermera. 
Dvorac ima veliki park sa drvrćrm u svom 
dvorištu. 
Plemstvo porodice Uzumaki ga je izgradilo 
pre oko 500 godina. 
Okolne građevine su i dan danas u 
izgradnji zbog njihove veličine i lepote.
 Dvorac Uzumaki klana  Dreamlike-anime-castle-surrounded-by-lush-greenery-impressionistic-artwork_899449-37653