Najopasnije mesto u celom selu. 
Ulicama slobodno hodaju razne upitne ličnosti.
 Kuće sa polupanim prozorima prikazuju teškoću 
života u ovoj četvrti. 
Stalna strepnja da li će vas neko oplaljačakati 
daje dodatan osećaj nesigurnosti. 
Tokom noći ova četvrt postaje klanica.
  
Kinozaka četvrt 6edde6688076665345cb322ac18925da