Reka laoya smatra se jednim od svetskih čuda zato što ona prkosi pustinjskom terenu i oko nje cvetaju tropske biljke. Sama reka nije puno dugačka ali idalje njen tok je vrlo čudnovit. Ona ima vrlo visoku prirodnu temperaturu koja leti dolazi čak i do preko 30 stepeni celziusovih. U reci takođe vrebaju ponaka veća morska riba ali uprkos tome ljudi se leti idalje kupaju u ovim vodama