Island of Grate ice wall 7cIX13o

Jedna od najsevernijih tačaka kontinenta Ophox. Iz skupa ostrva koja se nalaze u ledenom okeanu ovo ostrvo se izdvaja po ledenoj steni koja poseća na zid. Iz tog razloga neki ovo ostrvo smatraju za kraj sveta, a veliki ledeni zid za granicu koja sprečava ljude ili bilo koju drugu živu vrstu da ode iza. Do sada niko nije uspeo da se popne na ledeni zid, a većina koja je pokušala umrla bi na manje od četvrtine puta. Među starosedecima obližnjih ostrva i obala kruži priča da se pre mnogo godina popeo jedan mladić po imenu Lee, ali mu se od tada gubi svaki trag.