Imanje van urbane sredine (Genjo Sanzo) 394461

Pre nego što je imanje dostiglo svoje vrhovno stanje ono je bilo napušteno mesto. Nekoliko kuća je bilo polovično uništeno, negde su krovovi bili urušeni a negde polomljeni. Jedina stvar koja je bila čitava beše kameni put koji se granao na više strane označavajući mesta ulaza od svih kuća. Uz pomoć nekoliko seljana udaljenih najmanje kilometar odavde, ovo mesto je ponovo dostiglo svoj sjaj koji će biti korišćen za normalan život koji će koristiti novom vlasniku koji je dosad lutao. Ojačani su zidovi, krovovi, bašta je napravljena, ograda koja je popadala sa svih strana je ponovo podignuta. Enterijeri svih kuća su popravljeni i načinjeni od prirode. Takodje su se drveća nalazila tik uz imanje, i poneko je bilo unutar imanja, i sva su radjala svoje plodove. Zemlja koja je bila plodna je iskorišćena za pravljenje bašte na dobrom mestu gde će se uzgajati hrana.

Imanje van urbane sredine (Genjo Sanzo) Anime-river-gif

Na 200 metara od imanja prolazi reka koja je okružena šumom i brdima koja se savršeno koristi za pecanje riba. Redovan dolazak na reku je bio koristan upecavši veći broj riba koje je koristio za hranu i za zaradu. Načinio je štap za pecanje i skupljao je opremu koja mu je trebala. Imao je sve što mu treba za solidan život.